RÓŻE RÓŻAŃCOWE

„Różaniec pogłębia wiedzę i ożywia wiarę. Różaniec jest przewodnikiem życia chrześcijańskiego. Przy różańcu zyskujemy dary duchowe i materialne dla poszczególnych ludzi, dla społeczeństwa i dla całej ludzkości. Jest to modlitwa pełna treści. Każda jej tajemnica daje światło, wskazuje drogę, jedną łaskę. Na tym polega ogromna moc modlitwy różańcowej. Historia potwierdza jej wielką owocność”

bł. Jakub Alberione