KOMUNIA ŚWIĘTA

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51)


Uroczystość I Komunii Święta jest doskonałą okazją do pogłębienia wiary chrześcijańskiej i zaangażowania w życie Parafii dziecka, które przyjmuje ten sakrament, ale także jego rodziców i rodziców chrzestnych oraz całej rodziny. Dlatego tak istotne jest rodzinne przygotowanie do tego ważnego dnia. Staramy się w tym pomóc poprzez całoroczną formację dzieci oraz ich rodzin. Dobrym owocem przyjęcia I Komunii Świętej jest wstąpienie dziecka do wybranej grupy parafialnej.