BIERZMOWANIE

  • Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego… (Dz 8, 14-17)Bierzmowanie umacnia w przyjmującym wiarę, aby świadczyć słowem i życiem o Jezusie Chrystusie oraz obdarza darami Ducha Świętego.
  • Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom 8 klasy SP.
  • Okres przygotowania do Sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata.
  • Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania jest Ks. Proboszcz.

Bierzmowanie naszej młodzieży z klas 8 planowane jest na 26. 03. 2022 r w ropczyckiej Farze.