Ogłoszenia duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                  19 marca 2023

Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Wielki Post, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary!

Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele po Sumie, rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych.

Dziś podczas Gorzkich Żali składka na kwiaty do Bożego grobu.

Panie z grupy Caritas rozprowadzają baranki wielkanocne, w cenie po 8 zł.

W tygodniu:

Msze św. o 17.00, w czwartek i sobotę o 7.00.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek po Mszy św.

Poniedziałek – W tym roku wyjątkowo 20 marca, Kościół obchodzi uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia, przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

Piątek – 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.

Po Mszy św. zapraszam wszystkich ministrantów na zbiórkę. Obecność obowiązkowa.

Sobota – Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.

To 31 rocznica utworzenia diecezji rzeszowskiej.

Tradycyjnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego zbierana jest ofiara na Fundusz Obrony Życia.

Niedziela – Po Mszy św. o 9.00 nowenna do św. Anny – Patronki Parafii: różaniec i odczytywanie podziękowań i próśb. Proszę pobierać kartki i pisać je. Po Mszy św. o 11.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

O poprowadzenie różańca przed Sumą proszę Różę Matki Bożej z Lourdes.

To będzie czwarta niedziela miesiąca – inwestycyjna. Po Mszach św. Radni Parafialni zbierać będą ofiary na cele inwestycyjne w Parafii. Proszę je im przekazywać w podpisanych kopertach.

W przyszłym tygodniu w piątek Msza św. będzie rano, a wieczorem będzie Droga Krzyżowa pod Krzyż III Tysiąclecia.

Za sobotnie posprzątanie kościoła i pomieszczenia pod zakrystią, zrobienie porządku w ogródku przy parkingu i wyprasowanie bielizny ołtarzowej dziękuję: Irenie Sułek, Agnieszce Adamczyk, Zuzannie Depowskiej, Markowi Plucie i Jolancie Pociask. Bóg zapłać też za ofiarę na środki czystości 100 zł.

Ciąg dalszy kolejki zapraszam do posprzątania kościoła w sobotę na 7.30.

Panu Edwardowi Płochowi dziękuję za odrestaurowanie gongu i kielicha mszalnego z pateną.

Dziękuję za produkty żywnościowe i spożywcze ofiarowane na plebanię.

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i na konto parafialne, na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Na stolikach za ławkami wyłożone są gazety. Proszę je pobierać.

SŁOWO PRZED ROZESŁANIEM

Pamiętamy o prawdziwie chrześcijańskiej radości. Pomimo smutku, który czasami pojawia się w naszym życiu, spoglądajmy z nadzieją w niebo, gdzie jest nasz kochający Ojciec.

*Do użytku wewnętrznego.

Wszystkim Państwu życzę miłej i błogosławionej niedzieli.

Ks. Proboszcz Grzegorz Kamiński

Reklama